It toanen fan aktualiteitsynformaasje is essinsjeel foar in goede presintaasje. Mei TDM kinstandert by standert keppelings meitsje dy’tst brûke kinst sûnder technyske kennis. Tink dêrby bygelyks oan waar- en ferkearsynformaasje, iepenbier ferfier ynformaasje foar de aktuele fertragingen en fertrektiden, romtebesetting troch it toanen fan aginda’s en noch folle mear. Wy begripe as gjin oar hoe wichtich it is om al dy ynformaasje sûnder komplisearre hannelingen op it skaaimer te toanen. Dêrom biede wy standert keppelings oan. Stiet de keppeling dy’tsto wolst der net by? Gjin probleem, wy meitsje him mooglik foar dy.

Underhâldsfrij en altyd de nijste ynformaasje.

Mei TDM litststo maklik de nijste ynformaasje sjen.

 • It nijs, sawol nasjonaal as regionaal.
 • Ferkears- en fileynformaasje
 • Lesroasters
 • Waarnimmers mei meardaagse foarspelling

Meitsje gebrûk fan de ferskate standert ferbûne apps.

 • Iepenbier ferfier ynformaasje
 • Roasterynformaasje ûnderwiis
 • Aginda’s fan Office 365 en G-Suite
 • Ienfâldich ynloggen mei Azure AD SSO

Bou dyn eigen ûnderhâldsfrije smelle útstjoeringssysteem.

 • Power-BI Yntegraasje
 • Amadeus Yntegraasje
 • Real-Works Yntegraasje
 • Social Media Yntegraasje

Meitsje doelgroepdata fan ferskate plakken.

 • Ferbine mei Dropbox
 • Ferbine mei Onedrive
 • Ferbine mei Canva
 • Ferbine mei TDM Storage