Disclaimer

Door deze website te bezoeken en te gebruiken https://www.tdmsignage.com of https://www.tdmsignage.nl of https://www.tdmsignage.io gaat u akkoord met deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.

Informatie en verwijzingen

Alle informatie die op of via deze website wordt verstrekt is van algemene aard, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt Blue and Red B.V. zeer zorgvuldig. De bronnen en verwijzingen zijn ook door Blue en Red B.V. op betrouwbaarheid onderzocht. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Blue en Red B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Blue and Red B.V. wijst iedere aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie op en via deze website aangeboden door Blue en Red B.V. kan worden afgedrukt of gedownload voor persoonlijk gebruik. Het is echter ten strengste verboden deze informatie openbaar te maken, te kopiëren of te verspreiden of enige andere handeling te verrichten die in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van Blue and Red B.V..

Wijzigingen

Alle informatie die Blue en Red B.V. op of via deze website aanbiedt, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Blue and Red B.V. raadt u aan om regelmatig te controleren of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Uw prijzig is belangrijk voor ons

Als u vragen heeft over deze disclaimer, laat het ons dan weten door onderstaand formulier in te vullen.